اتومبیل مردی که به تنهایی سفر می کرد در نزدیکی صومعه خراب شد.مرد به سمت صومعه حرکت کرد و به رئیس صومعه گفت:ماشین من خراب شده آیا می توانم شب را اینجا بمانم؟

رئشس صومعه بلافاصلهاو رابه صومعه دعوت کرد.شب به او شام داد و حتی ماشین او را تعمیر کرد.

شب هنگامی که مرد می خواست بخوابدصدای عجیبی شنید.صدایی که تا قبل از آن هرگز آن صدا به گوشش نَخُرده بود.

صبح فردای آن شب از راهبان صومعه پرسیدکه صدایی که دیشب شنیده بوده چه بود؟

راهبان به وی گفتند:ما نمی توانیم به تو بگوییم چون تو یک راهب نیستی.

مرد با ناامیدی از آنها تشکر کرد و آنجا را ترک کرد.

چند سال بعد ماشین مرد دوباره در کنار همان صومعه خراب شد.راهبان صومعه باز هم وی را به صومعه دعوت کردند از وی پذیرایی کردند و ماشینش را تعمیر کردند.آن شب باز هم او آن صدای مبهوت کننده ی عجیب را که چند سال قبل شنیده بود شنید.

صبح فردا مرد از آنها پرسید که آن صدا چیست اما باز راهبان گفتند:ما نمی توانیم این را به تو بگوییم چون تو یک راهب نیستی.

این بار مرد گفت:بسیار خوب من حاضرم هرکاری بکنم.حالا به من بگویید باید چه کار بکنم تا یک راهب بشوم؟

راهبان پاسخ دادند:تو باید به تمام نقاط کره ی زمین سفر کنی و به ما بگویی چه مقدار برگ گیاه روی زمین وجود دارد و همین طور تعداد دقیق سنگ های روی کره ی زمین. اگر بتوانی این کار را انجام دهی تو یک راهب می شوی.

مرد تصمیمش را گرفت رفت و 45 سال بعد برگشت و در صومعه را زد.مرد گفت:من به تمام نقاط دنیا سفر کردم و عمر خودم را وقف کاری که از من خواسته بودیدکردم.تعداد برگ های گیاه دنیا236/145/371/232/284عدد است و تعداد سنگ های روی کره ی زمین219/281/231/382/129/999است.

راهبان پاسخ دادند:آفرین. به تو تبریک می گوییم.پاسخ تو کاملا صحیح است و تو حالا یک راهب هستی ما اکنون می توانیم منبع آن صدا را به تو نشان بدهیم.

رئیس صومعه راهبان مرد را به سمت یک در چوبی راهنمایی کرد و گفت:وگفت صدا از پشت آن در بوده مرد دستگیره ی در را چرخاند ولی در قفل بود.مرد گفت :می شود کلید این در را به من بدهید؟راهبان کلید را به او دادند و مرد در را باز کرد.پشت در چوبی یک در سنگی بود.مرد در خواست کرد تا کلید در چوبی را هم به او بدهند. راهبان کلید آن در هم به مرد دادند.مرد در سنگی را هم باز کرد پشت در سنگی در از جنس یاقوت سرخ بود.او باز هم کلیدی از راهبانگرفت و آن در هم بازکرد و همین طور پشت در دری از جنس:زمرد سبز .نقره .یاقوت زرد و همین طور لعل بنفش بود.

در نهایت رئیس راهبان گفت:این کلیدآخرین در است.مرد که از درهای بی پایان خلاص شده بود قدری تسلی یافت.او قفل در راباز کرد.دسگیره ی در را چرخاند و در باز شد.وقتی پشت در را دید و متوجه شد که منبع صدا چه بوده است متحیر شد.چیزی که او دید واقعا شگفت انگیز و باور نکردنی بود.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی من نمی توانم به شما بگویم او چه چیزی پشت در دید چون شما یک راهب نیستید.

 

/ 27 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مـــ ـ ــریم

♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

مـــ ـ ــریم

♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

مـــ ـ ــریم

♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

مـــ ـ ــریم

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________________$$____$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$______$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$__________$$$$$$$$$$$$$$ __________$$____________$$____$$$$$$ ________$$______________________$$$$ ______$$__________________________$$ ____$$____________________________$$ __$$______________________________$ مـــ ـ ــریم۱٠:٠٩ ‎ب.ظ - پنجشنبه، ٢٦ آبان ۱۳٩٠

مـــ ـ ــریم

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________________$$____$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$______$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$__________$$$$$$$$$$$$$$ __________$$____________$$____$$$$$$ ________$$______________________$$$$ ______$$__________________________$$ ____$$____________________________$$ __$$______________________________$

مـــ ـ ــریم

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________________$$____$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$______$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$__________$$$$$$$$$$$$$$ __________$$____________$$____$$$$$$ ________$$______________________$$$$ ______$$__________________________$$ ____$$____________________________$$ __$$______________________________$

مـــ ـ ــریم

──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ────────── -─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒───-──██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) (¸.•´¸.•*´¨) ¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) ─── ────────-── -─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──---─ ─██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒) ─-----─██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)

مـــ ـ ــریم

──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ────────── -─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒───-──██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) (¸.•´¸.•*´¨) ¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) ─── ────────-── -─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──---─ ─██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒) ─-----─██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)

خورشی

عزیزم براس ساختن لوگو برو وبم قسمت موضوعات هزینه هارو باز کن ببین مشکلی با هاشون نداری برات بدرستم

خورشید

ببخشید رمز رو که دادم حالا لینکم کن ...هییییی !! حالابرات ثابت بدرستم یا متحرک ؟