حال ِ این روزهایم 

مثل ِ مُردابی است

که مدت هاست در پی ِ فرار است 

اما ... 

پاهایش را زنجیر کرده اند

به درختانی که روزه ی سکوت گرفته اند 

                                          بر دهان ِ گس ِ مُرداب

/ 2 نظر / 11 بازدید
پینک

مطالب جالبی بود[گل]