چهار اصل پیشرفته:مردانگی"عدالت"شرم"عشق.

 

زنان با این آرزو با مردان ازدواج می کنند که مردان تغییر کنند......که نمی کنند.

مردان با این آرزو با زنان ازدواج می کنند که زنان تغییر نکنند.......که می کنند.

 

هیچ کس را وادار به دو کار نکن:جنگیدن و زن گرفتن.

 

عشق مانند :جنگ"آغازی آسان و پایانی دشوار دارد.

 

اگر هر بار که لبخند بر لبانم می نشانی می توانستم به آسمان بروم و ستاره ای بچینم"آسمان شب

دیگر مثل کف دست بود.

 

مرد بی زن همیشه پیراهنش پاره است و مرد زن دار اصلا پیراهن ندارد.

 

بعد از فعل عاشق شدن یاری کرئن زیبا تر است.

 

جوانی"ستاره ای است که تنها یکبار در آسمان عمر طلوع می کند.

 

عشق یعنی وقتی دور هستید دلتنگ شوید اما از درون احساس گرما کنید چون در قلبتان به هم نزدیکید.

 

مردم معمولا از ترس شکست"شکست می خورند.

 

در انتخاب زن همیشه یک پله از خود پایین تر را در نظر بگیرید و در انتخاب دوست یک پله بالاتر.

/ 6 نظر / 8 بازدید
دانزاتور

:)

Ali

سلام! وبت خیلی باحاله بهت امیدوار شدم سحر.......... اینا رو از کجا در میاری مینویسی؟؟؟؟؟؟؟؟ افرین[چشمک]

Ali

سلام! وبت خیلی باحاله سحر ......... اینارو از کجا در میاری مینویسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ افرین[چشمک]

مریم

سلام خیلی قشنگ بود. [لبخند]

Ali

Very Very Very NICE........