گردنم درد میکند!

 

از همان وقتى که

 

همه چیز را بهگردن من انداختى!

 

                  دوست نداشتنت را

 

                  بى توجهى هایت را

 

                                         رفتنت را ...

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
roya

سلام خیلی قشنگ بود [چشمک] در کل وب قشنگی داری [پلک]

نوان

این نگاهت چه استادانه همهمۀ سکوت را می شکند و من چه ناشیانه تو را با واژه های پر سروصدا می سُرایم.. وقتی از تو می نویسم کلمات در برابر چشمانم می رقصند حضورت در شعر من موسیقی لطیفی ست که جهانم را می نوازد.. ×××× آپم ××××

نوان

خدایا!! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با… یک اسم یا حضور یک نفر و یا با یک لبخند “پاره” میشود .......

نوان

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺨﺮ ﻭﺍﺳﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﯾﻬﻮ ﺁﻧﺘﻦ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ… ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﯽ ﺍﻟﻮﻭ ﺍﻟﻮﻭ ﻧﮑﻦ ﺍﺻﻼ ﺻﺪﺍﺕ ﻧﻤﯿﺎﺩ !