من قلب کوچولویی دارم: خیلی کوچولو: خیلی خیلی کوچولو.

مادر بزرگم می گوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خلی بماند.مثل یک گلدان خالی. زشت است و آدم را اذیت می کند.

برای همین هم. مدتی است دارم فکر می کنماین قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم:یعنی چه کسی را باید توی قلبم جا بدهمکه از همه بهتر باشد:یعنی. راستش.چه طور بگویم؟ دلم می خواهد تمامِ تمامِ این قلب کوچولوی کوچولو را. به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم...یا...نمی دانم...کسی که خیلی خوب است.

خوب راستش را میگویم دیگر.نه؟؟؟

پدرم می گوید:قلب مهمانخانه نیست که آدم بیاید. دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بماند و بعد برود. قلب. لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خود ببرد....

خوب بعد از مدتی که فکر کردم تصمیم گرفتم قلبم را به مادرم بدهم.تمام قلبم را. واین کار را هم کردم...

اما وقتی به قلبم نگاه کردم دیدم باز هم نصف قلبم خالی مانده...

فورا تصمیم گرفتم آن گوشه ی خالی قلبم را بدهم به چند نفر که خیلی دوستشان دارم و این کار را هم کردم:پدرم.برادر بزرگم خواهر کوچکم.پدربزرگم.یک دایی مهربان و یک عموی خوش اخلاقم را هم توی قلبم جای دادم...

فکر کردم حالا دیگر قلبم حسابی شلوغ شده...این همه آدم توی قلب به این کوچکی مگر می شود؟

اما وقتی نگاه کردم دیدم که همه ی این آدم ها درست توی نصف قلبم جا گرفته اند و هیچ گله ای از تنگی جا نداشتند...

راستش بین خودمان باشد.این عموی پدرم خیلی خیلی پول دار است.

من وقتی دیدم همه ی آدم های خوب را دارم توی قلبم جا می دهم. سعی کردم این عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه جا بهش بدهم...اما...جا نگرفت...یعنی راسنش هر وقت که خودش هم با زحمت جا می گرفت صندوق بزرگ پول هایش بیرون می ماند و او دوان دوان از قلبم بیرون می آمد تا صندوقص را بردارد...

خوب...حالا دیگر قلبم مثل یک شهر بزرگ بود: مدرسه.بیمارستان.سرباز خانه.کوچه و محله و خیابان و مسجد. همه ی اینها را داشتو باز هم یک عالمه جای خالی داشت.

اصلا قلب من مال همه ی آدم های خوب سراسر دنیاست:از این سر دنیا تا آن سرش...

تازه اگر آدم های بد هم خوب شوند و بیایند توی قلب من. من فکر می کنم باز هم کمی جا باقی بماند...

عجیب است واقعا معلوم نیست این قلب است یا دریا!قلب بهاین کوچکی آخر چه طور هیچ وقت پر نمی شود؟ها؟

شاید وقتی بزرگ بشوم اما حالا تا وقتی توی قلبم جا هست باید آنرا ببخشم.قلب برای همین است دیگر...

/ 0 نظر / 7 بازدید