نبودی 

نیستی 

نخواهی بود ...

وقتی که نیستی 

حتی سر ِ کلمات را هم نمی شود کلاه گذاشت ...

دروغ سرشان نمی شود 

مدام نبودت را به رخ می کشانند ... !

 

/ 0 نظر / 11 بازدید