خدایا      

 آتش مقدس "شک" را   

                              آن چنان درمن بیفروز

                                                        تا همه ی "یقین" هایی که در من نقش کرده اند بسوزند.

و آنگاه از پس این توده ی این خاکستر                                                                                        

 لبخند مهرواره بر لبهای صبح یقینی          

                                                       شسته از هر غبار طلوع کند

خدایا                                                                                                                                    

به هرکه دوست می داری بیاموز                                                                                                                                                                           

که عشق از زندگی کردن بهتر است                               

                              و به هرکه دوست تر می داری بچشان

                                                                                                که دوست داشتن از عشق برتر!

خدایا                                                                                                                                    

به من زیستنی عطا کن                                                                                                           

که در لحظه ی مرگ                                               

                                              بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذاشته است

  حسرت نخورم                                           

و مردنی عطا کن                                                                                                                   

که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم                                     

                                                    بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم

 

 "چگونه زیستن" تو به من بیاموز 

 "چگونه مردن" را خود خواهم آموخت!  

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
sara

سلام وبت خیلی قشنگه. ممنون میشم آدرس سایتی که قالب وبت را از آن انتخاب کردی بنویسی.