چون تنها باشم با تو ، دستام توی دستـــــات و

چشمام توی چشمات و با نگات می شم مات و

می گیــری و می گیــرم ، تو از من و من از تو

گـَــرد خستــگی هــامــو ، گـَرد خستــگی هـاتو

فتــّــانی  و مفتـــــونم ، فــرق مـــن و تو اینـه

میـــــدم دلو آســـــون من ، دل می بری امّا تـو

میشـــه باشم و باشـی ، من در تو و تو در من

مثل ســـاقه ها ، گلها ، پنهـــــون من و  پیدا تو

میشه مست هـم باشیم،نیست وهست هم باشیم

تو عـــــالم رؤیا من ، تـــو عـــــالم رؤیـــــا تو

من دلم میخواد باشـــــم ،تو اگه بخـوای باشی

با تو شـــــب یلـــــدامو ، با من شــب یلـــــداتو

میشه آسمـــــانی شـــــد ، میشــه جاودانی شد

من با تـــــو وتو بامــــن ، تو بامن و من با تو

میشه دل به دریا زد ، میشه سر به صحرا زد

میشــــه بـــاز کنی آبــــاد ، ویرونه ی غمها تو

میشه همنفـــــس باشیم ، رسته از قفس باشیم

مثل روح وجسم من  ، فاصـــــله م باشه تا تو

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
شقایق

سلام سحر جون! خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبلاگت خیلی زیباست[ماچ][ماچ]