*

خو استن بعضی از آدما مثل اون پیک آخره مشروبه


که شک داری اگه بخوریش
حالتو بهتر میکنه یا بالا میاری!!!



 

/ 5 نظر / 13 بازدید
نوان

قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!! ولـــی برای هـــر انســـانی گاهـــی لازم اســـت بایســـــتد یک گوشــــه ای به آســـمان خیـــــره شود و خیـــــلی خیـــــلی آرام بی هیـــــــچ واســـــطه ای! به او بگویــــــد که: دوســـــــتش دارد...

نوان

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم … باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم … باز باید مواظب اشک هایم باشم … باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

پینک

وب قشنگی داری ممنون که بهم سرزدی لینکی عزیزم[تایید]

shima esteghlali

بهی خیییییییییییییییییییییلی وبت قشنگه ........ خییییییییییییییییییییییییییلی حال کردم .مخصوصا اون دختره که آویزون شده .خیلی گلی بااااااااااااااااااااای[قلب][بغل][منتظر]